مشاوره و پشتیبانی : 09125964881
1
2
3
4


بارگزاری فایل های پروژه

نام پروژه :
آدرس فایل : پسوند zip و php مورد قبول است
نکته :
  • درصورتی که می خواهید بیش از یک فایل را کدگذاری نمایید فایل های مورد نظر را ZIP نمایید.
  • فایل Zip می تواند شامل فایل های غیر PHP باشد و این فایل ها در هزینه کدگذاری در نظر گرفته نخواهد شد.
  • پس از ارسال فایل تعداد، حجم و هزینه کدگذاری به شما اعلام می گردد.
  • در مراحل بعد می توانید تنظیمات مورد نظر جهت کدگذاری را اعمال نمایید.